Veel ondernemers hebben wettelijk recht op een lagere huurprijs voor hun winkel of horecapand.


Wij helpen bij het verkrijgen van huurverlagingen tot wel 30%.

Hoe werkt het?


Kijk of je kunt besparen op HUUR.

Vul je gegevens hieronder in (stap 1/2).


Verder

Hoe werkt het?


1Jouw situatie


In fase 1 wordt er middels een haalbaarheidsanalyse beoordeeld of jouw situatie voldoet aan de eisen die de wet stelt om de huurprijs te kunnen laten toetsen. Hiervoor is met name de huurovereenkomst van belang.


2Betaal je wel teveel huur?


Als jij voldoet aan de wettelijke eisen dan bepaalt een taxateur in fase 2 of je inderdaad teveel huur betaalt. Mede aan de hand van het advies van die taxateur wordt er samen met jou besloten of het zinvol is om de verhuurder te vragen of er bereidheid is om mee te werken aan een huurprijsverlaging.


3Overleg met de verhuurder


In fase 3 wordt geprobeerd de verhuurder ervan te overtuigen dat de huurprijs verlaagd dient te worden. Als de verhuurder niet bereid is om op basis van de wettelijke regelgeving mee te werken, dan kan de rechter ingeschakeld worden om een nieuwe huurprijs vast te stellen. Dit gebeurt echter slechts incidenteel.Waarom bij ons?


1Tot 30% huurverlaging

 


Businessmind heeft een samenwerking afgesloten met een in Nederland unieke partner die winkeliers en horecaondernemers helpt om hun huur omlaag te krijgen. Zonder dat zij het weten, hebben veel ondernemers namelijk recht op een lagere huurprijs. Onze partner realiseert, met de wet achter hand, huurverlagingen tot wel 30%. Hierbij wordt uiteraard niet uit het oog verloren dat een goede verstandhouding tussen een huurder en verhuurder heel belangrijk is.


2Geen huurverlaging -> geen kosten


Buiten een eenmalig bijdrage van € 100 voor de haalbaarheidsanalyse (je krijgt hierop 60% korting, normale prijs is € 250) zal de beloning volledig resultaat gericht zijn. Wanneer je niet gaat besparen, betaal je dus ook verder helemaal niets! Dit geldt gedurende de gehele behandeling van het dossier.


3Alleen voor huurders

 


Onze partner onderscheidt zich van gevestigde partijen doordat zij alleen voor de belangen van huurders opkomen. Ze helpen dus geen verhuurders en behartigen puur de belangen van jou als ondernemerVeelgestelde vragen

Het antwoord op deze vraag is tweeledig. Ten eerste moet je voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Die checken wij in de haalbaarheidsanalyse. Als je hieraan niet voldoet, ben je geheel afhankelijk van de goede wil van de verhuurder en kan de huurprijs niet ter boordeling aan de rechter voorgelegd worden. Daarnaast wordt jouw huurprijs alleen aan de rechter voorgelegd, als je daadwerkelijk teveel huur betaalt. Onze partner beschikt over een groot netwerk van deskundige taxateurs die deze vraag kan beantwoorden.
Ja, ook dan kunnen we helpen. De verhuurder kan alsnog gevraagd worden of er bereidheid is om mee te werken aan een huurprijsverlaging. Onze partner zal de verhuurder laten weten dat er geen verplichting is tot medewerking, maar probeert de verhuurder wel te overtuigen van de urgentie van je verzoek. Verhuurders zien vaak in dat ook zij belang hebben bij het continueren van de huurovereenkomst, zelfs tegen een lagere huurprijs.
Veel huurders betalen jarenlang teveel huur, omdat zij terughoudend zijn in het ter discussie stellen van de huurprijs. Een verhuurder zal wellicht niet direct openstaan voor een verzoek om een huurprijsverlaging, maar het is een feit dat je slechts gebruik maakt van een wettelijk recht. Bovendien heeft de verhuurder er ook geen baat bij als je je onderneming moet staken of verhuist naar een goedkoper winkelpand en hierdoor zijn winkelpand leeg komt te staan.

Onze partner heeft inmiddels ondernemers door het gehele land bijgestaan. De ervaring is dat verhuurders aan het einde van een huurverlagingstraject toch met tevredenheid op de onderhandelingen terugkijken en dat van een verstoorde relatie met de huurder vrijwel nooit sprake is. Dit komt mede doordat de verhuurder op een transparante en eerlijke wijze benaderd wordt. Standpunten worden goed onderbouwd en er wordt altijd voor gezorgd dat de discussie zakelijk en correct blijft.
De verhuurder kan het huurcontract opzeggen. Zonder toestemming van de rechter, heeft de opzegging echter geen enkel effect. Een rechter zal de huurovereenkomst niet laten beëindigen omdat de verhuurder het niet eens is met een verzoek om een lagere huurprijs. De kans dat een opzegging stand houdt, is dan ook nihil. We hebben dit ook nog niet meegemaakt in de inmiddels honderden behandelde zaken.
Nee, dit raden we je sterk af. Veel huurders onderhandelen eerst zelf met hun verhuurder, omdat zij willen voorkomen dat de verhouding met de verhuurder onder druk komt te staan. Wellicht wil je de verhuurder niet plotseling met een externe partij confronteren. Toch is ons advies altijd om niet zelf te onderhandelen. Gedegen juridische kennis én de marktkennis op het gebied van huurprijzen zijn essentieel in de onderhandelingen over een huurprijsaanpassing. Onze partner beschikt over deze kennis. Aangezien een huuraanpassing voor minimaal 5 jaar doorwerkt, doe je er goed aan specialistische hulp te zoeken bij het afsluiten van een zo gunstig mogelijk contract. Het zou toch zonde zijn als je zelf een huurverlaging van 5% overeenkomt, terwijl je misschien wel recht had op 25%!
Laat je niet te snel verleiden. Het akkoord gaan met een huurverlaging, maar ook met een korting of het niet indexeren van de huurprijs gedurende meerdere jaren kan zeer vervelende en verstrekkende gevolgen hebben. Voordat je het weet zit je vijf jaar of langer aan de aangepaste huurprijs vast terwijl een veel groter voordeel / besparing mogelijk was.

Zit je vraag er niet bij?
Neem met ons op!